www-3

Pellet

Pellet – biopaliwo odnawialne uzyskiwane z różnego rodzaju biomasy, zazwyczaj w postaci walca o średnicy 6 lub 8 mm. Powstaje w procesie rozdrabniania i granulacji surowca (najczęściej drewna lub słomy). Firma Energet  produkuje i dystrybuuje najwyższej jakości pellet drzewny ENERG, spełniający europejskie normy DIN Plus oraz EN Plus A1. Potwierdzeniem najwyższej jakości produktu oraz procedur są przyznane firmie ENERGET certyfikaty.