www-3

Dotacje


ENERGET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa
realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
OSI PRIORYTETOWEJ II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

DZIAŁANIA II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw

PODDZIAŁANIA II.2.1: Modele biznesowe MŚP

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014 – 2020


„Rozwój firmy Energet poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego”

Projekt polega na wdrożeniu nowego modelu biznesowego spółki Energet, działania wdrożeniowe wynikają ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest wejście na zagraniczne rynki zbytu, zwiększenie poziomu handlu zagranicznego spółki Energet oraz pozyskanie klientów na nowych rynkach zbytu (Włochy, Austria).

Wartość projektu: 575 624,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  400 690,00 PLN