Sposób użycia ściółki wiórowej Peer-Span

Opakowanie handlowe ściółki wiórowej Peer-Span.Energet-sciolka-wiorowa-2-kostki-Peer-Span

Ściółka wiórowa Peer-Span (trociny Peer-Span) jest oferowana w formie silnie sprasowanych 25 kg kostek, które są zapakowane w folię PE. Kostki
(baloty) mają rozmiar 40cm x 40cm x 80cm i są ułożone na europaletach.

 

Sugerowany sposób użycia ściółki Peer-Span w hodowli koni.

Boksy dla koni o rozmiarach 3m x 4m, oraz 3m x 3m ścielimy i pielęgnujemy ściółką wiórową “Peer-Span” w/g poniższych wskazówek. Energet-sciolka-wiorowa-Peer-Span-3-kostki-na-startZapewni to zwierzętom komfortowe warunki oraz optymalne i ekonomiczne średnie zużycie ściółki w jednym boksie.

 • Początkowo w każdym z boksów użyjemy po 3 kostki (3 baloty) ściółki wiórowej Peer-Span.
 • W przygotowanym (opróżnionym i oczyszczonym) boksie rozcinamy kostki ściółki i usuwamy z nich folię ochronną.
 • Równomiernie rozkładamy sprasowaną ściółkę w bosie i wzruszamy ją za pomocą zwykłych wideł.
 • Po chwili ściółka zwiększając swoją objętość aż do 600 litrów utworzy kilkunastocentymetrową warstwę miękkiego podłoża.Energet-sciolka-wiorowa-Peer-Span-odchody
 • Codzienna pielęgnacja tak zaścielonego boksu polega na starannym usuwaniu niewielkiej ilości zawilgoconej ściółki razem z odchodami.
 • Odchody usuwamy gęstymi widłami razem z oblepiającą je niewielką ilością ściółki.
 • Z okolic poidła i paśnika również starannie usuwamy zawilgoconą ściółkę.
 • Raz w tygodniu uzupełniamy w boksie ubytki ściółki rozścielając jedną nową kostkę (balot) na całej powierzchni boksu.
 • Po około 4-6 miesiącach (np.: przy odgrzybianiu boksów), lub gdy ściółka traci sypkość, całkowicie usuwamy ją z boksu.Energet-sciolka-wiorowa-rozrzucanie-kostki-Peer-Span
 • Po opróżnieniu i oczyszczeniu boksu na nowo rozścielamy na początek trzy kostki ściółki Peer-Span, a co tydzień uzupełniamy ubytki jedną nową kostką.

 

W przybliżeniu można przyjąć, że średnie zużycie ściółki w przykładowym boksie o powierzchni 12-16m2, to jedna kostka (balot) ściółki Peesr-Span na tydzień. Oczywiście należy pamiętać, że jest to symulacja, a faktyczne zużycie ściółki jest uzależnione (między innymi) od osobniczych cech konia i może się w pewnym stopniu różnić.

Sugerowany sposób użycia ściółki Peer-Span w hodowli drobiu.

Prowadząc hodowlę drobiu w systemie podłogowym pomieszczenia hodowlane ścielimy i pielęgnujemy ściółką wiórową Peer-Span zgodnie z przedstawionymi tutaj zaleceniami.

 

 • W przygotowanych do hodowli kurnikach (lub indycznikach) rozcinamy kostki ściółki i usuwamy z nich opakowanie foliowe.
 • Rozprowadzamy sprasowaną ściółkę zwykłymi widłami, często ją wzruszając, równomierną warstwą po całej powierzchni przewidzianej do hodowli.
 • Ściółka podczas rozrzucania zwiększy swoją objętość pięciokrotnie (do 600 litrów z każdej kostki) i utworzy warstwę doskonałego, miękkiego podłoża dla drobiu.
 • Stosujemy ilość kostek, która wystarczy do uzyskania warstwy ściółki od 5 cm do 20 cm w zależności od naszych potrzeb
 • W zaścielonym kurniku (lub indyczniku) po wstawieniu stada, codziennie dokonujemy niezbędnej pielęgnacji podłoża ze ściółki.
 • Codziennie usuwamy zawilgoconą ściółkę z okolic poideł.
 • Na bieżąco uzupełniamy ubytki w ściółce dościelając ją w miejcach które tego wymagają.
 • Regularnie kontrolujemy ogólną wigotność ściółki, a przy niewłaściwej wilgotności odpowiednio regulujemy temperaturę i wentylację pomieszczeń.
 • Przy prawidłowo prowadzonej hodowli i codziennej właściwej pielęgnacji podłoża, raz włożona ściółka, wystarczy do zakończenia cyklu odchowu drobiu lub wystarczy na długo w różnych cyklach hodowlanych.

Ilość kostek ściółki potrzebna do zaścielenia pomieszczenia hodowlanego zależy od jego powierzchni oraz grubości warstwy ściółki jaką potrzebujemy uzyskać. Jedna kostka ściółki wiórowej Peer-Span wystarczy do prawidłowego zaścielenia powierzchni 6m2 warstwą ściółki o grubości 10 centymetrów.

Wysoką jakość ściółki wiórowej Peer-Span potwierdza niemiecki certyfikat jakości:

GHI-logo